Polistyren Ekstrudowany XPS

XPS spełnia wszystkie wymogi stawiane materiałom termoizolacyjnym. Może być stosowany w każdym rodzaju budownictwa, zarówno mieszkaniowym, użyteczności publicznej, jak i przemysłowym oraz wszelkiego rodzaju konstrukcjach, w budownictwie drogowym, mostowym, inżynierskim.

XPS jest całkowicie odporny na działanie grzybów i pleśni, nie jest podatny na korozję biologiczną i nie jest toksyczny. Dzięki swoim cechom jest doskonałym materiałem termoizolacyjnym szczególnie przydatnym do zastosowań w ekstremalnie trudnych warunkach, przy długotrwałym narażeniu na działanie wody i dużych obciążeń.

XPS dostępny jest w zakresie grubości od 2 cm do 12 cm.

XPS znajduje zastosowanie jako:

  • izolacja obwodowa ścian i podłóg
  • izolacja ław fundamentowych
  • izolacja muru warstwowego
  • izolacja mostków termicznych
  • konstrukcje ścianek działowych
  • izolacja dachów odwróconych
  • izolacja ciągów komunikacyjnych i parkingów
Wszelkie dokumenty przesyłamy na adres mailowy.