Parking 150-035

Dane techniczne

 • Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,035 [W/mK]
 • Klasa reakcji na ogień: E
 • Wytrzymałość na zginanie: ≥ 200 kPa
 • Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 150 kPa
 • Dopuszczalne obciążenie użytkowe 4500 kg/m2
 • GWARANTOWANA WAGA PRODUKTU

EPS PARKING 150-035 znajduje zastosowanie jako izolacja cieplna:

 • ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną normalnie obciążona
 • cokołów w systemie BSO
 • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
 • stropodachy o wiotkiej konstrukcji
 • podłóg pod podkładem posadzkowym, normalnie obciążona
 • posadzek na gruncie, normalnie obciążona
 • dachów płaskich z izolacja przeciwwodną

Do pobrania:

jpgDeklaracja właściwości użytkowych660.86 KB
jpgFormularz zamówienia535.12 KB